SK

Internet

v noci z 27. na 28. septembra 2016 v čase od 00:30 hod. do 06:30 hod. bude z dôvodu plánovanej odstávky nedostupná služba internet v lokalite Petržalka:

 • Kapicová (okrem 1,3,5,7)
 • Pečnianska 17 a vyššie
 • Rusovská 1-9

Maximálny čas nedostupnosti služieb: 6 hodín.

___________________________________________________________________________________________________________________

v noci z 26. na 27. septembra 2016 v čase od 00:30 hod. do 06:30 hod. bude z dôvodu plánovanej odstávky nedostupná služba internet v lokalite Petržalka:

 • Nobelovo námestie 7,8,9,10
 • Lenárdova 2,4,6,8
 • Zadunajská cesta
 • Röntgenova 2,4

Maximálny čas nedostupnosti služieb: 6 hodín.

___________________________________________________________________________________________________________________

v noci z 26. na 27. septembra 2016 v čase od 00:30 hod. do 02:30 hod. bude z dôvodu plánovanej odstávky nedostupná služba internet v lokalite Petržalka:

 • Bohrova
 • Gercenova
 • Röntgenova
 • Pečnianska
 • Planckova
 • Kapicova
 • Zadunajská
 • Nobelovo námestie
 • Lenárdova
 • Rusovská cesta
Maximálny čas nedostupnosti služieb: 2 hodiny.

___________________________________________________________________________________________________________________

v noci z 20. na 21. septembra 2016 v čase od 00:30 hod. do 10:30 hod. bude z dôvodu plánovanej odstávky nedostupná služba internet v lokalite Petržalka:

 • Röntgenova
 • Gercenova
 • Záporožná
 • Gymnázium Zadunajská 35
 • Škôlka Bohrová

Maximálny čas nedostupnosti služieb: 5 hodín.

___________________________________________________________________________________________________________________

v noci z 19. na 20. septembra 2016 v čase od 00:30 hod. do 05:30 hod. bude z dôvodu plánovanej odstávky nedostupná služba internet v lokalite Petržalka:

 • Röntgenova
 • Gercenova
 • Záporožná
 • Gymnázium Zadunajská 35
 • Škôlka Bohrová

Maximálny čas nedostupnosti služieb: 5 hodín.

___________________________________________________________________________________________________________________

v noci z 12. na 13. septembra 2016 v čase od 00:30 hod. do 05:30 hod. bude z dôvodu plánovanej odstávky nedostupná služba internet v likalite Petržalka:

 • Pečnianska 1 až 15 (nepárne)
 • Planckova 2, 4
 • Bohrova 3-5
 • Lenardova 12, 14

Maximálny čas nedostupnosti služieb: 5 hodín.

___________________________________________________________________________________________________________________

v noci z 5. na 6. septembra 2016 v čase od 00:30 hod. do 05:30 hod. bude z dôvodu plánovanej odstávky nedostupná služba  internet v lokalite Petržalka:

 • Gercenova č. 1, 3, 2, 2A, 2B, 5, 7
 • Lenardova č. 16, 18
 • Rusovská č. 13, 15, 17

Maximálny čas nedostupnosti služieb: 5 hodín.

___________________________________________________________________________________________________________________

Vážený zákazník,

v priebehu druhého polroka 2016 prebieha modernizácia siete BONET Group, s.r.o., v spolupráci so spoločnosťou SWAN, a.s., ktorá pre našich klientov vykonáva predaj služieb, technickú a zákaznícku podporu.

Spoločnosť BONET Group, s.r.o., so sídlom Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 35 968 893, Vám týmto v súlade s ustanovením § 8 ods. 6 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov oznamuje, že poskytla Vaše osobné údaje spoločnosti SWAN, a.s., so sídlom Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 47 258 314   za účelom hore uvedenej modernizácie siete, poskytovania zákazníckej podpory zákazníkom spoločnosti BONET Group, s.r.o. a vytvorenia špecifickej ponuky kombinovaných služieb pre zákazníkov spoločnosti BONET Group, s.r.o.

V prípade akýchkoľvek otázok, či záujmu o produkty sme tu pre Vás. Operátori Oddelenia zákazníckej starostlivosti spoločnosti SWAN, a.s., sú Vám k dispozícii na non-stop zákazníckej linke 0650 123 456, voľba 1, na stránke www.swan.sk, na predajnom mieste spoločnosti: SWAN CENTRUM; Borská 1, Centrum Karlovka; 841 04 Bratislava.

Za pochopenie ďakujeme,

BONET Group, s.r.o.


Stiahnúť Informačný list

Hotline

swan.sk

0650 123 456