SK-EN-DE

Internet

Všetky programy sú bez obmedzenia času a stiahnutých dát.

. .

BASIC

17,10 EUR

100 Mbit/s upload a 100 Mbit/s

download.

 

mesačný paušál
(platený na kalendárny štvrťrok dopredu)

0 EUR

jednorazový zriaďovací poplatok

BASIC

PLUS

10,60 EUR

100 Mbit/s upload a 100 Mbit/s

download.

 

mesačný paušál
(platený na kalendárny štvrťrok dopredu)

100 EUR

jednorazový zriaďovací poplatok

GIGA

PLUS

25 EUR

1 Gbit/s upload a 1 Gbit/s download.

 

mesačný paušál

150 EUR

jednorazový zriaďovací poplatok
. ..

Bonusy

IBA ELEKTRONICKÁ FAKTÚRA

v prípade, že Vám postačuje iba elektronická faktúra, dostanete bonusovú zľavu 0,50 €/mesačne z ceny programov BASIC, BASIC PLUS, GIGA PLUS

 

Hotline

info@bonet.sk

+421 (0) 2 20 60 77 11