SK-EN-DE

Doplnkové služby

Iba elektronická faktúra

V prípade, že Vám postačuje iba elektronická faktúra, dostanete zľavu 0,50 € (15,063 SKK) / mesačne.

Verejná IP adresa

jednorazový zriaďovací poplatok 0,- € (0,- SKK)
mesačný poplatok (platený na kalendárny štvrťrok dopredu) 3,- € (90,38 SKK)

Hotline

info@bonet.sk

+421 (0) 2 20 60 77 11