SK-EN-DE

Kontakt

Adresa:

BONET Group s.r.o.
Bohrova 11
851 01 Bratislava

Zobraziť polohu na mape:

cez google maps
cez mapy.atlas.sk

 

Identifikačné údaje:

IČO: 35 968 893
IČ DPH: SK2022108088

 

Telefonický kontakt:

HOTLINE (pre technické poruchy a výpadky): +421 02 2060 7711

Pondelok -  Piatok od 09:00 do 17:00

Mimo týchto hodín nechajte prosím odkaz a budete spätne kontaktovaní.

 

Kontaktný e-mail:

info@bonet.sk


Bankové spojenie:

Číslo účtu: 2629803301/1100 (Tatrabanka)

 

Oznamovacie povinnosti:

Splnená oznamovacia povinnosť Telekomunikačnému úradu

Hotline

info@bonet.sk

+421 (0) 2 20 60 77 11