SK

Novinky

Sme (naj)rýchlejší ?

 

Dnes sme oslávili výročie od rozhodnutia Rady pre reklamu, podľa ktorého bola reklama spoločnosti Orange Slovensko, a.s. zavádzajúca, nakoľko naša spoločnosť poskytuje rýchlejší produkt ako konkurencia.

Orange Slovensko, a.s. - Televízna reklamná kampaň FiberNet - najrýchlejší internet

Neskôr spoločnosť Orange podala rovnaký podnet na spoločnosť UPC s tým, že argumentovala našimi produktami a reklamná kampaň spoločnosti UPC bola rovnako označená radou za zavádzajúcu.

UPC Broadband Slovakia, s. r. o. - TV a printová reklamná kampaň UPC Fiber Power 120

Support

support@bonet.sk