SK

Novinky

Modernizácia siete

v priebehu druhého polroka 2016 prebieha modernizácia siete BONET Group, s.r.o., v spolupráci so spoločnosťou SWAN, a.s., ktorá pre našich klientov vykonáva predaj služieb, technickú a zákaznícku podporu.

Spoločnosť BONET Group, s.r.o., so sídlom Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 35 968 893, Vám týmto v súlade s ustanovením § 8 ods. 6 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov oznamuje, že poskytla Vaše osobné údaje spoločnosti SWAN, a.s., so sídlom Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 47 258 314   za účelom hore uvedenej modernizácie siete, poskytovania zákazníckej podpory zákazníkom spoločnosti BONET Group, s.r.o. a vytvorenia špecifickej ponuky kombinovaných služieb pre zákazníkov spoločnosti BONET Group, s.r.o.

V prípade akýchkoľvek otázok, či záujmu o produkty sme tu pre Vás. Operátori Oddelenia zákazníckej starostlivosti spoločnosti SWAN, a.s., sú Vám k dispozícii na non-stop zákazníckej linke 0650 123 456, voľba 1, na stránke www.swan.sk, na predajnom mieste spoločnosti: SWAN CENTRUM; Borská 1, Centrum Karlovka; 841 04 Bratislava.

Za pochopenie ďakujeme,

BONET Group, s.r.o.

Support

support@bonet.sk